IT za zdravstvo

Sve je veći značaj inteoperabilnosti rješenja u zdravstvu.

IHE profili i HL7 norma su nezaobilazni pri implementaciji suvremenih rješenja. Prijedlog je koristiti ove norme na opću doborbit.

Informacijska rješenja za zdravstvo

U fokusu su sustavi za razinu Zavoda za javno zdravstvo u županijama, te za državnu razinu – Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Postojeća rješenja u produkciji

U realizaciji informacijskih sustava javnog zdravstva za Zavode za javno zdravstvo Helix d.o.o. je prisutan preko 20 godina, a rješenja koja funkcioniraju godinama, koriste se za izvešćivanje koje propisuju Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Eurostat i Ministarstvo zdravlja RH.
U aktivnoj uporabi su aplikacije javnozdravstvenih analitika i registara na državnoj razini (RH):

 1. Bolesničko statistički obrazac (BSO / BSL) – bso.jz
 2. Prijava poroda – por.jz
 3. Prijava prekida trudnoće – pob.jz
 4. Prijava smrti (Mortalitetna baza RH)
 5. Registar za rak – onko.jz, ExRak – web sustav za pregled podataka registra za rak.
 6. Registracija ovisnosti (slika)
 7. Pregled populacijskog registra (web aplikacija)
Registracija ovisnosti

Aplikacija za registraciju ovisnosti, RH

Stručnim djelatnicima Zavoda pomogli smo pokrenuti i održavati u uporabi prvi javnozdravstveni web portal u regiji: zdravlje.hr (2003 .. 2014). Ovaj uspješni projekt je potaknuo CarNET s ciljem obilježavanja 10 godina interneta u RH. Trenutno surađujemo na održavanju web portala javno-zdravlje.eu, koji ima cilj povećati vidljivost postojećih, stručno pripremljenih javnozdravstvenih informacija na hrvatskom jeziku.

Rješenja za javno zdravstvo u razvoju

Informatizacija zdravstva je u tijeku, u RH i u EU državama, a također i zemljama okruženja. Potrebna su nova rješenja bazirana na modernim web tehnologijama koja omogućuju stvaranje i jednostavan prijenos datoteka prema specifikaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U pripremi su web aplikacije koja će ispravno oblikovati datoteke prema novom formatu koji specificira žuta knjižica (Upute za ispunjavanje individualnih zdravstveno – statističkih izvješća upute – žuta knjižica). Nova verzija strukture datoteka donosi žuta knjižica koja će doći u službenu primjenu u 2016. godini. Naša rješenja – web aplikacije, namijenjene su za bolnice koje su obavezne predavati izvješća u obliku jz datoteka prema zakonskoj obavezi. Posebna pozornost je usmjerena na validaciju strukture i sadržaja jz datoteka.
Na razini zavoda za javno zdravstvo koristit će se web aplikacija za centralno prikupljanje (centralni upload), a da bi institucija imala mogućnost uvida, komparacije i analize podataka koje su datotekama poslale zdravstvene institucije iz konkretne županije.

Kako primjer rješenja možemo Vam predložiti da pogledate izgled realizirane web aplikacije HDD (Hospital Discharge Data), koja omogućuje jednostavniji dostup anonimizirane ili pune informacije liječnicima koji trebaju analizu javnozdravstvenih podataka. Web aplikacija ima napredni pretraživač i mogućnost preuzimanja izvormog materijala, hospitalizacija, provedenih postupaka prema grupama dijagnoza (MKB-10 / ICD-10).

Koristan alat dopunjen je funkcijom vizualizacije odabranog seta podataka koji se selektiraju pomoću naprednog pretraživača. Rezultantni slogovi se mogu prikazati po dobnim skupinama i drugim relevantnim atributima:

 • dob
 • spol
 • ustanova
 • odjel
 • dijagnoza
 • grupa dijagnoza
 • incidencija
 • naselje prebivališta
 • županija

Primjer grupe dijagnoza:

 1. Zarazne i parazitarne bolesti (A00-B99)
 2. Novotvorine (C00-D48)
 3. Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava (D50-D89)
 4. Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma (E00-E90)
 5. Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (F00-F99)
 6. Bolesti živčanog sustava (G00-G99)
 7. Bolesti oka i očnog adneksa (H00-H59)
 8. Bolesti uha i mastoidnog sustava (H60-H95)
 9. Bolesti cirkulacijskog sustava (I00-I99)
 10. Bolesti dišnog sustava (J00-J99)
 11. Bolesti probavnog sustava (K00-K93)
 12. Bolesti kože i potkožnog tkiva (L00-L99)
 13. Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (M00-M99)
 14. Bolesti genitourinarnog sustava (N00-N99)
 15. Trudnoća, porođaj i babinje (O00-O99)
 16. Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju (P00-P96)
 17. Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti (Q00-Q99)
 18. Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo (R00-R99)
 19. Ozljede, otrovanja i ostale posljedice vanjskih uzroka (S00-T98)
 20. Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta (V01-Y98)
 21. Čimbenici koji utječu na stanje zdravlje i kontakt sa zdravstvenom službom (Z00-Z99)

Posebno je interesantna mogućnost uporabe pripremljenih upita, što olakšava izvođenje čestih upita nad podacima (korisnici ne moraju znati SQL). Primjer je web aplikacija Hospital Discharge Data (HDD) – podaci više godina iz obrasca BSO (slika):

Hospital Discharge Data HDD - BSO obrazac

Nova rješenja izgrađuju se uporabom aplikacijskih poslužitelja (Application Servers) i uključivanjem web servisa i lokalnih poslužitelja sustava baza podataka.

Ako Vas zanima više o ovoj temi, molimo pošaljite na poruku

Vaše ime *

Vaš email *

Vaša poruka